Merja Mäkisalo-Ropponen: Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuus turvattava

Merja Mäkisalo-Ropponen:

Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuus turvattava

Koronaepidemian aiheuttamien poikkeustoimien myötä tällä hetkellä yhteiskunnassa keskustellaan paljon lasten ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Rajoitustoimet ja palveluiden saatavuuden rajoittaminen aiheuttivat pahoinvointia sekä kärjistivät jo olemassa olevaa tilannetta monissa perheissä.

Erityisesti monissa erityslapsiperheissä perheiden kuorma on kasvamassa kohtuuttoman suureksi. Samoin nuorten hoivaajien tukemiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Nuoriksi hoivaajiksi kutsutaan meillä alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka kantavat vastuuta läheisestä aikuisesta. ”Tästä syytä olenkin jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kotipalveluiden turvaamisesta” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). 

Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua ei ole riittävästi saatavilla erityislapsiperheille tai perheille, joissa on nuoria hoivaajia, vaikka sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelu on tarkoitettu tukemaan lapsiperheitä haastavissa perhe- ja elämäntilanteissa. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. 

Lainsäädännössä on hyvät periaatteet näiden perheiden tukemiseen, mutta tätä lainsäädäntöä tulkitaan eri puolella Suomea hyvin eri tavoin. ”Nyt tulee selkeyttää ja vahvistaa ohjeistusta kunnille, jottei lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisessä tule erilaisia tulkintoja eri puolella Suomea, joiden takia osa perheistä jää ilman heille lain mukaan kuuluvaa apua ja tukea” Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090 

kansanedustaja (sd)