SDP:n Tuula Väätäinen: Hallitus vahvistaa itäisen Suomen elinvoimaa

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen, että hallituksen budjettiriihessä on päätetty toimista itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Toimenpiteet, joilla alueen elinvoimaa vahvistetaan kohdistuvat saavutettavuuteen, matkailuun, osaamisen kehittämiseen, aluekehitykseen ja energiaomavaraisuuteen sekä vihreään siirtymään. Kaiken kaikkiaan vuoden 2023 talousarvioesityksessä kohdennetaan 56 miljoonan euron edestä määrärahalisäyksiä Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseen.

Itäisen Suomen saavutettavuuden kehittämiseen osoitetaan 31,1 miljoonaa euroa osana Karjalan radan perusväylänpidon parantamishanketta.

– Koko itäisen Suomen elinvoiman turvaamisessa keskeistä ovat hyvät kulkuyhteydet. Raideyhteyksillä on valtava merkitys minkä tahansa alueen elinvoimaan, mutta erityisesti itäisen Suomen kannalta, jossa välimatkat ovat pitkiä. Matkustajaliikenteen ja teollisuuden kuljetusten sujuvuuden varmistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on kriittistä Itä-Suomen elinvoiman vahvistamisessa. Karjalan radan välityskyvyn ja matkanopeuksien parantaminen tukevat Itäradan käynnissä olevaa suunnittelutyötä, jota Itä-Suomen kunnat vievät eteenpäin yhdessä valtion kanssa, selvittää Tuula Väätäinen.

Itäistä Suomea koskettavaan osaajapulaan vastaamiseksi sekä osaamis- ja koulutustason nostamiseksi Itä-Suomen korkeakouluihin lisätään aloituspaikkoja vetovoima-aloille, myös tutkimusinfrastruktuuria vahvistetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisärahoituksella. Näihin toimiin kohdistetaan yhteensä 10 miljoonaa euroa.

– Itä-Suomi elää korkeasta osaamisesta. Itä-Suomeen on keskittynyt merkittävää modernin teknologian ja tutkimuksen osaamista sekä teollisuutta. Koko itäisen Suomen koulutuksen-, elinkeinoelämän ja yritysten laaja kenttä tarvitsee opiskelijoita ja ammattiosaajia. Osaavan työvoiman saatavuudella on valtava merkitys Itä-Suomen työllisyys-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä, kertoo Väätäinen.

Osana itäisen Suomen osaamisen kehittämistä budjettiriihessä on linjattu Työkanava Oy:n toiminnan laajentamisesta Itä-Suomeen. Työkanava toiminnalla helpotetaan osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille. Yhtiön toiminnan laajentamiseen kohdistetaan 5 miljoonan euron edestä pääomitusta. Osaavan työvoiman saatavuuden lisäämiseksi riihessä on varauduttu itäisen Suomen alueellisen opintolainahyvityskokeilun aloittamiseen.

– Kaikkien työtä etsivien työpanos on arvokasta ja tarpeellista, siksi pidän tärkeänä osatyökykyisten työllistymistä helpottavien toimien laajentamista myös Itä-Suomeen. Työllisyysasteen nostaminen on erittäin tärkeää hyvinvointivaltiomme rahoituspohjan ja toimivuuden turvaamisessa. Työllisyysasteen nostaminen tapahtuu palveluihin panostamalla ja niitä uudistamalla, päättää Väätäinen.