SDP:n Tuula Väätäinen: Nyt on korkea aika lastensuojelun kokonaisvaltaiselle uudistukselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Uudistyö alkaa lastensuojelun vision selkeyttämisellä ja uudistuksen suuntaviivojen luomisella. Osana tätä työtä tehdään muun muassa uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointia sekä kansainvälistä vertailua. Kuluvan vuoden syksyllä uudistustyöhön otetaan mukaan sidosryhmiä ja lainsäädännön valmistelun tueksi kootaan asiantuntijaverkosto. Varsinainen konkreettinen lainsäädännön uudistaminen aloitetaan vuonna 2023 ja työ jatkuu ensi hallituskaudelle.

-SDP:n johtama hallitus on sitoutunut tukemaan lapsiperheitä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta on jo tällä hallituskaudella säädetty laki. Lastensuojelu on kuitenkin kokonaisuudistuksen tarpeessa, jotta pystymme turvaamaan jokaisen lapsen oikeuden turvalliseen lapsuuteen ja yhdenvertaiseen kehitykseen. Nykyinen lastensuojelulaki on säädetty vuonna 2007 ja nyt on korkea aika kokonaisvaltaiselle uudistukselle, jossa lasten etu on asetettu ensisijalle, sanoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

-Lastensuojelun nykytila on haasteellinen ja lastensuojelun parissa on varmasti asioita ja epäkohtia, jotka lainsäätäjien on syytä tiedostaa ja huomioida lainsäädännön uudistamisessa. Siksi onkin elintärkeää osallistaa uudistustyöhön sidosryhmiä sekä lastensuojelun parissa työtä tekeviä ammattilaisia. On tärkeää, että lakeja säätävät tahot ovat aidosti tietoisia siitä millaista lastensuojelun arki Suomessa oikeasti on, kertoo Väätäinen.

Tuula Väätäinen

Kansanedustaja

Puh:  050 511 3018