Tuula Väätäinen: Koulukiusaaminen on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Koulukiusaaminen on koko yhteiskuntaa koskettava ongelma 26.1.2021 17:14:38 | SDP EDUSKUNTA Kuva: Jukka-Pekka Flander Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimenpideohjelma perustuu Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjauksiin syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. Toimenpideohjelma pitää sisällään laajan keinovalikoiman, joilla vahvistetaan koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja estää siitä aiheutuvaa kärsimystä. –

Koulukiusaaminen ja nuorten väkivallan teot nousevat otsikoihin tasaisin väliajoin. Tapaukset ovat aina surullisia ja kertovat siitä, että yhteiskuntana emme ole tehneet kaikkeamme ongelman ratkaisemiseksi. Suomessa meillä on riittävät resurssit puuttua koulukiusaamiseen ja varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen kouluympäristö. Marinin hallituksen toimenpideohjelma tähtää juuri tähän, sanoo Väätäinen.

Toimenpideohjelma pyrkii varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön osaamisen vahvistamiseen kiusaamisen tunnistamisen ja ehkäisemisen sekä hyvinvoinnin ja työrauhan edistämisen osa-alueilla. Opetusalan ammattilaisten osaamista parannetaan lisäämällä opettajakoulutuksessa ja myöhemmässä täydennyskoulutuksessa oppilaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta.

Koulujärjestelmämme perustuu opetushenkilökunnan vahvaan ammattiosaamiseen. Suomen kouluista ja yhteiskunnastamme löytyy tarvittavaa osaamista koulukiusaamisen ongelmien ratkaisemiseksi. Opetushenkilökunnalle tulee tarjota riittävät resurssit, keinot ja aika puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin. Kiusaaminen ja väkivalta eivät rajoitu pelkästään kouluihin ja oppilaitoksiin. Häiriökäyttäytyminen heijastuu yhteiskunnan eri osa-alueisiin ja täten ongelman ratkaisu vaatii myös useamman yhteiskuntamme hallinnonalan osallisuutta. Kyseessä on koko yhteiskuntaamme koskettava ongelma ja jokainen kiusaamistapaus tai nuoren tekemä vakivallanteko on liikaa, kertoo Väätäinen.

Tuula Väätäinen