Piirikokous: Työllisyys paranee vain uusien työpaikkojen kautta

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n Piirikokouksen kannanotto 24.4.2021: Työllisyys paranee vain uusien työpaikkojen kautta

Työmarkkinatilanne on ajautumassa katastrofiin. Palkkojen alentaminen pyrkimyksellä purkaa työehtosopimusten yleissitovuutta ja pelkästään paikallisen sopimisen lisääminen eivät luo yhtään uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja ei myöskään luoda työttömyyden tukia leikkaamalla.

Työllisyys paranee vain siten, että työmarkkinoilla kysyntä kasvaa, mikä puolestaan tapahtuu uusien työllistävien investointien avulla. Talouden elvyttäminen julkisin varoin tehtävillä investoinneilla on kaikkialla maailmassa nähty tehokkaimmaksi keinoksi koronapandemian aiheuttamasta taantumasta nousemiseksi.

Valtion elvytys jakautuu suoriin, työllistäviin investointeihin infrastruktuuriin, kuten rataverkkoon ja toisaalta hyvin monimuotoisiin yritystukiin. Jälkimmäisissä tulee muuttaa painopistettä nykyisestä yritysten kannattavuuden tukemisesta yritysten yhteiskuntavastuuseen, uusia kestävän kehityksen mukaisia ja työllistäviä työpaikkoja luoviin investointeihin.

Kunta toimii työmarkkinoilla merkittävänä peruspalvelujen tuottajana ja suurena työllistäjänä. Kunnat ovat kuitenkin valtion rinnalla julkisen talouden toinen kulmakivi ja siksi valtion elvytysrahaa tulee ohjata myös kunnille. Kuntien tulee olla merkittäviä uusiin työpaikkoihin investoijia esimerkiksi kiinteistöjensä korjaus- ja uudisrakentamisessa ja vaikkapa uusiutuvan energian tuotannossa. On myös huolehdittava siitä, että kunnat, kuntayhtymät ja kuntien omistamat yhtiöt eivät lähde työehtosopimusjärjestelmän purkamiseen eikä työehtojen heikentämiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu siirtää työvoimapalveluja kuntapainotteisiksi. Jatkossa tulee lisätä kuntien aktiivisuutta työmarkkinoilla. Työllisyyden lisäämiseksi tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kunnan ja eri tason koulutusorganisaatioiden sekä työelämän välillä. Oppivelvollisuuden jatkuminen takaa mahdollisuuden kaikille nuorille toisen asteen koulutukseen. Kuntien on panostettava opintojen ohjaukseen ja tukeen sekä työssäoppimispaikkojen varmistamiseen, sillä osa ihmisistä on jäänyt tuen ulkopuolelle. Työttömien ja työvoiman tarpeen kohtaamisen ongelmaa tulee poistaa aktiivisella arjen perustaitojen vahvistamisella ja ammatillisella täydennyskoulutuksella. Tähän uusi kuntakokeilukin painottuu.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit piirikokous 24.4.2021

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *