Osallistava ja osaava Suomi

Ajankohtaista 22:23

Osallistava ja osaava Suomi                                

Antti Rinteen vetämien hallitusneuvottelujen hallitusohjelman nimi on Osallistuva ja osaava Suomi. Tulevaisuuspainotteinen neuvotteluprosessi oli uutta ja Rinne saikin ansaitut kiitokset yli puoluerajojen. Neuvottelujen henkeä on myös kehuttu ja ilman sitä ei lopputulos olisi näin tasapainoinen kasvuun ja tulevaisuuteen katsova hallitusohjelma, jossa SDP:n hyvän vaaliohjelman tavoitteet näkyvät kohtuullisen hyvin. Keskustan vaalitappion jälkeen on myös paljon kompromisseja tehty, jotta hallitus saadaan kasaan.

Ohjelmasta nousee vahvasti esille ihmisen arkeen liittyvät asiat. Pienten eläkkeiden nosto, lapsiperheiden arjen tukeminen, sosiaaliturvan kohentaminen, viikon takuu lääkäriin pääsystä ja ikäihmisten hoitajamitoitus esimerkkeinä. Verotuksen puolella kevennetään 200 miljoonalla pieni- ja keskituloisten verotusta. Kokonaisuutena iso linja on köyhyyden ja eriarvoistumisen kierteen vähentäminen.

Osaamiseen ja koulutukseen panostetaan lisää resursseja, sekä oppivelvollisuusiän nosto ja varhaiskasvatuksen polun takaaminen kaikille ovat menestyksemme tukijalan vahvistamista. Hallitusohjelmassa on yhteiset kunnianhimoiset tavoitteet osaltamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä monimuotoisen luonnon vahvistamiseen.

Työrauha palautetaan työpaikoille, jota edellinen hallitus jaksoi ravistella. Aktiivimalli puretaan ja työntekijöiden kanssa palataan neuvottelupöytään. On hienoa, että työntekijäjärjestöt ovat vahvasti mukana ideoimassa 75% työllisyysasteeseen pääsyä ja ovat uusien työpaikkojen rakentamisessa vahvasti mukana.

Suuren roolin ohjelmassa saavat myös merkittävät tulevaisuusinvestoinnit lähivuosille, joilla tuetaan työllisyyttä, vahvistettaan koulutusta ja panostetaan liikenneverkkoon. Näin tuetaan vakaata ja kestävää kasvua koko maassa. Paljon ohjelmassa jäi myös jatkoselvitykseen, mikä edunvalvonnassa vaatii edelleen kovaa työtä olla työryhmissä ja selvityksien ytimessä mukana.

 

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)