Mäkisalo-Ropponen: Hallitus haluaa vahvistaa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen

Yleinen 13:48

”Kaikilla lapsilla tulee vanhempien varallisuudesta tai työtilanteesta riippumatta olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Tämä tukee lasten kasvua, kehitystä ja oppimista varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on tänään julkaissut lausuntonsa hallituksen ehdotuksesta esitykseksi varhaiskasvatuslain uudistamiseksi. Esityksen mukaan kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen ja lapsen vanhempien määrittämän tarpeen mukaan. Esitys on arviointineuvoston mukaan valmisteltu hyvin ja erityisesti yhteiskunnallisia vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti.

”Sen lisäksi, että olen tyytyväinen lakiesityksen sisältöön, olen helpottunut siitä, että olemme palanneet takaisin laadukkaaseen lainvalmisteluun ja vaikutusten laaja-alaiseen arviointiin. Olen korostanut paljon tutkimusnäyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä ja Lainsäädännön arviointineuvosto antaakin nyt myönteistä palautetta tutkimustiedon hyödyntämisestä. Viimekaudella taloudellisten vaikutusten arviointi korostui lainsäädäntötyössä ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia laiminlyötiin.” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

”Hallitusohjelman punaisena lankana on hyvinvointitalous, jossa korostetaan tulevaisuusinvestointeja ja siitä juuri varhaiskasvatukseen panostamisessa on kysymys. Lapsiin panostaminen on paras investointi tulevaisuuteen mitä voimme tehdä.” Mäkisalo-Ropponen päättää.

 

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090