Itä-Suomen rakennerahastot turvattava

Ajankohtaista 14:55

TIEDOTE 14.8.2019

Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen:

 

Itä-Suomen rakennerahastotuet turvattava

”EU:n rakennerahastojen myöntämä tuki ja niihin kytköksissä oleva kansallinen rahoitus ovat tarkoitettu alueellisten erojen tasaamiseen maiden sisällä” muistuttavat kansanedustajat Seppo Eskelinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) nyt julkisuudessa käydyssä keskustelussa tukien kohdentamisessa. Itä-Suomi on edelleen useilla mittareilla muuta maata jäljessä, samoin harva asutus ja pitkät etäisyydet ovat juuri niitä seikkoja, joiden vaikutusta tuilla halutaan tasata. ”Nyt esitetyt vaatimukset tukien vahvemmasta kohdistamisesta Etelä- ja Länsi-Suomeen ovat täysin kohtuuttomia” kansanedustajat sanovat.

 

Esimerkiksi Euroopan komissio totesi kevään Suomen maaraportissaan, että alueelliset erot ovat meillä hienoisesti kaventuneet, mutta edelleen merkittäviä. Rakennerahastojen tuella Itä-Suomessa on pystytty totteluttamaan monia työllisyyttä, elinkeinoelämää ja koulutusta palvelevia hankkeita, joiden merkitys alueen kehittymiseen on ollut suuri, mutta siitä huolimatta työtä vielä riittää. Valitettavasti omien kansallisten päätösten seurauksena Itä-Suomen rahoituksesta osa on jo nyt kohdentunut Etelä- ja Länsi-Suomeen, poiketen tukien alkuperäisestä tarkoituksesta. Esimerkiksi tällä ohjelmakaudella Itä- ja Pohjois-Suomi ansaitsivat Suomen tukirahoista 904 miljoonaa, mutta saivat käyttöönsä vain 773 miljoonaa.

 

Parhaillaan neuvotellaan uudesta EU:n vuosien 2021-2027 rahoituskehyksestä ja tuista sekä niiden kohdentamisesta sen osana. Hallitus on ohjelmassaan linjannut, että aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan. ”Tästä on syytä pitää vahvasti kiinni, jotta koko Suomea tasapuolisesti kehittävää aluepolitiikkaa voidaan jatkaa tulevaisuudessakin” Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen sanovat.

 

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090
Seppo Eskelinen, puh: 050 514 3350