Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajaksi

Ajankohtaista 13:46

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajaksi
Valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Poolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

”On erittäin mielenkiintoista aloittaa Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajana, sillä olen vuosikausia toiminut aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Hyvä tulevaisuus rakennetaan tieteen, taiteen ja etiikan vuoropuheluna. Suunnatessamme koronaepidemian jälkeiseen aikaan tarvitsemme erityisen paljon tätä oppivaa vuoropuhelua.” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Pooli toimii kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaelimenä sekä vaikuttaa poikkisektorisen rahoituksen lisäämisessä ja suuntaamisessa kulttuurihyvinvointitoimintaan. Se osallistuu aktiivisesti hyvinvointi- ja arvokeskusteluun sekä tukee valtakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen vakiinnuttamista ja monialaista yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdenvertaisuuteen, kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseen.

”Ilman luovuutta emme pysty ratkaisemaan koronan aiheuttamia yhteiskunnallisia haasteita. Näen Kulttuurihyvinvointipoolin osana tätä tulevaisuuteen suuntaavaa työskentelyä, jossa kulttuurilla on suuri merkitys yhteisöllisyyden ja toivon rakentamisessa.” Merja Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090
kansanedustaja (sd)