Kevätkokouksen julkilausuma

Ajankohtaista 09:34

Julkilausuma                                                                                                          29.3.2014

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit: Työllisyys talouspolitiikan kärjeksi    

 

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit vaativat että menneen kehysriihen sopeutuspäätökset on alistettava perusteelliselle tarkastelulle, niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tulonjaon kuin työllisyysvaikutustenkin osalta. Kehyspäätöksen eduskuntakäsittelyssä paketista on käytävä laaja ja perusteellinen keskustelu ja epäkohtiin puututtava. Savo-Karjala Sosialidemokraatit antavat kuitenkin tukensa hallituksen tuloeroja kaventavalle veropolitiikalle.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit haluavat muistuttaa, että ainoastaan myönteinen työllisyyskehitys sekä kansalaisten ostovoiman turvaaminen ovat pidemmällä tähtäimellä ainoita kestäviä tapoja julkisen talouden turvaamiseksi, niin kotimaassa kuin koko Euroopassakin. Velka- ja leikkaushysterian lietsominen ei luo pohjaa kestävälle talouspolitiikalle. Tässä tarkastelussa saavutettu Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on merkittävä askel. Sote-uudistuksen jatkotyössä on varmistettava perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintaedellytykset. Samoin kuntakentän uudistamisesta on edelleen käytävä ennakkoluulotonta, mutta paikallisdemokratiaa kunnioittavaa keskustelua.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit haluavat myös ottaa vahvasti kantaa Metsähallituksen metsäomaisuuden yhtiöittämistä vastaan. Tämän merkittävän kansallisomaisuuden on pysyttävä edelleen kansallisissa käsissä, eikä sitä tule alistaa yksittäiselle voitontavoittelulle.  Samaan aikaan kotimaisen puun käyttöä on lisättävä ja jalostusastetta nostettava, tämä osaltaan vahvistaa erityisesti Itä-Suomen haja-asutusalueiden työllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Metsäteollisuutta kannustetaan lisäinvestointeihin teollisuuspohjan ja työllisyyskehityksen turvaamiseksi.  

Tulevaa puoluekokousta silmälläpitäen Savo-Karjalan Sosialidemokraatit haluavat kannustaa jäsenistöä eteenpäin katsovaan, liikkeen juurista ponnistavaan aatteelliseen keskusteluun ja tekoihin sen pohjalta.

 

Savo-Karjala sosialidemokraatit esittävät, että sikäli kun vapaaksi jäänyt liikenneministerintehtävä täytetään, tehtävään valitaan kansanedustaja Kari Rajamäki.