Kontiolahden Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö: Verohelpotuksia lomautetuille tai irtisanotuille kuntalaisille

Yleinen 11:56

Kontiolahden Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö jätti 31.03.2020 Kontiolahden kunnalle oheisen aloitteen:

Aloite Kontiolahden kunnalle koronaviruspandemiaan liittyen

”Äkillinen poikkeustilanne epidemian takia on saanut maamme talouden suorastaan polvilleen, ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat valtion voimakasta tukea tästä käsittömästä tilanteesta selviämiseen.

Yritysten tukeminen on ollut isosti uutisissa ja hyvinkin perusteltua, mutta onko asiaa ajateltu näiden pienten ja hiljaisten puurtajien näkökulmasta?  Kyllähän yritysten pelastamiseen toki tullaan siirtämään miljardeja euroja lainarahoituksena ja suorana tukena, että talous pyörii vaikka yskähdellen, mutta missä on ne tekijöiden taloudelliset avut?

Veronmaksajien yhteinen kassa pöläytetään auki ja ”miltei” kaikki tulevat mukaan kantamaan yritysten riskejä…Mutta missä on taas näiden todellisten tekijöiden tukeminen, joita kohtaa lomautukset sekä pahimmassa tilanteessa irtisanomiset?

Kontiolahden kuntahan on nyt nostamassa omaa imagoaan ja pyytänyt jopa työntekijöitään keksimään jotakin uutta tekemistä toimenkuvaansa, ettei tarvitsisi mennä äärimmäisyyksiin vähennysten pelossa.

Suurin osa kuntalaisista työskentelee kuitenkin Joensuun alueella olevissa työpaikoissa ja näin ollen joutuvat väkisinkin kohtaamaan irtisanomiset tai sitten pitkät 90 päivää kestävät lomautukset.

Kontiolahden kunta voisi nyt nostaa tämän tragedian myötä omaa statustaan siten, että antaisi esimerkiksi työtä tekeville, Kontiolahden alueella asuville, lomautusten tai irtisanomisten myötä kunnallisveroon helpotusta. Jos siis jotakin kuntalaista kohtaan kohdistuisi lomautus tai irtisanominen, niin kunta laskisi veroprosenttiaan jonkin verran tämän henkilön kohdalla.

Tämä olisi toimenpiteenä työväkeä kohtaan tasavertaista, ja näin se ottaisi huomioon vain tukalaan tilaan joutuneet työtä tekevät, joiden talouteen kohdistuu suuria ja odottamattomia haasteita. Toki näyttövelvollisuus olisi hakijalla ja näin ollen hakija joutuisi toimittamaan kunnalle irtisanomis- tai lomautuspäätöksen työnantajaltaan. Teko ei olisi kovinkaan suuri taloudellisesti, mutta asettaisi kunnan muihin ympäröiviin alueisiin nähden aivan eri valoon ja näin ollen saisimme imagollista mainetta suuresti, jota kuntamme kaipaa Joensuun varjossa ollessa.”

Juha Pakarinen
Puheenjohtaja, Kontiolahden Sos.-Dem. Kunnallisjärjestö,
Varapuheenjohtaja, Savo-Karjalan Sosialidemokraatit.

 

Sanomalehti Karjalainen (14.4.2020) kirjoitti asiasta seuraavasti:

”Kontiolahden sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestö on tehnyt aloitteen kunnallisveron alentamisesta niiden kuntalaisten osalta, jotka lomautetaan tai irtisanotaan koronaepidemian aikana.Aloitteen mukaan kunta voisi tukalassa tilanteessa alentaa veroprosenttia ja samalla nostaa kunnan imagoa. Aloite ei kuitenkaan johda toimenpiteisiin. Kunnanhallitus on vuonna 2018 tehnyt päätöksen, että vuosina 2019–2021 kunta ei pidätä itselleen ratkaisuvaltaa hakemuksiin, jotka koskevat vapauttamista kunnallis- tai kiinteistöverosta.”

Vaikka aloite ei mennyt sellaisenaan läpi, aiheutti se silti positiivista keskustelua ja huolta työntekijöiden selviämisestä lomautettuna tai irtisanottuna. Tämän aloitteen myötä onkin hyvä miettiä tarkemmin niitä keinoja, joilla voisimme helpottaa koronakriisin pahimpia vaikutuksia.