Kotitalouksien terveysmenot lisäävät köyhyyttä

Ajankohtaista, Yleinen 14:24

Kotitalouksien terveysmenot lisäävät köyhyyttä

 

Kotitalouksien terveysmenot lisäävät köyhyyttä kahta kautta. Tiedetään, että sairaammilla on keskimäärin muita pienemmät tulot ja samalla heillä on suurempi tarve terveydenhuollolle.

Tutkimuksen mukaan eri terveysmenolajit kohdistuvat eri tuloryhmille. Suurituloisimmilla kotitalouksilla yksityisten terveyspalvelujen omavastuut ovat suurin meno, kun taas pienituloisimmilla se on julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut. Selkeästi suurimmat köyhdyttävät vaikutukset ovat julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla.

Viimeisen vuosikymmenen aikana terveydenhuollon maksuja on korotettu useita kertoja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Eri korotusten kohdentumisesta ja köyhyysvaikutuksista ei ole kuitenkaan tehty kokonaisarvioita.

Asiakasmaksuihin tehtyjen korotusten lisäksi pienituloisten ja paljon sairastavien tilannetta ovat entisestäänkin kurjistaneet tällä vuosikymmenellä tehdyt korotukset lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksiin sekä leikkaukset perusturvaetuuksiin, joista Suomi sai jo vuonna 2017 huomautuksen OECD:ltä, että pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Monet tutkimukset osoittavat, että ihmiset jättävät talousvaikeuksissa tarpeenmukaiset palvelut ja lääkkeet hankkimatta. Potilasjärjestöjen tekemän jäsenkyselyn mukaan noin viidesosa pitkäaikaissairaista tinkii välttämättömistä menoista, kuten ruuasta, selvitäkseen asiakasmaksuista.

Marinin hallituksen nyt lausuntokierrokselle lähetetty esitys asiakasmaksulain uudistamisesta on siis enemmän kuin tarpeen. Siinä keskeisenä tavoitteena on asiakasmaksujen kohtuullistaminen. Jo nykyisen, voimassa olevan lainsäädännön tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen käyttämiselle.

Nykyisen asiakasmaksulain 11 § mukaan asiakasmaksuja voi alentaa tai jättää kokonaan perimättä. Tätä pykälää ei kuitenkaan noudateta ja siksi ihmisiä joutuu taloudelliseen ahdinkoon ja jopa ulosottoon terveydenhuollon maksujen vuoksi. Olisi kai järkevämpää jättää maksuja perimättä kuin ohjata ihmiset hakemaan toimeentulotukea tai ulosottoon?

Asiakasmaksulain uudistuksessa sairaanhoitajien vastaanottokäynnit muuttuvat maksuttomaksi. Tämä on hyvä edistysaskel, mutta tavoitteena tulee tulevaisuudessa olla kaikkien terveyskeskuspalvelujen maksuttomuus.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)