Liikenneinfraan historiallisen suuret panostukset

Ajankohtaista, Yleinen 12:56


Suomi on pitkien etäisyyksien ja laajalle levinneen asutuksen maa. Ihmisten kuin elinkeinoelämän kannalta toimivat liikenneyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samoin päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän tulee pystyä siirtämään yhä kasvava määrän liikennettä kumipyöriltä kiskoille. Liikenne tuottaa noin viidenneksen kaikista kasvihuonepäästöistämme.

Liikenneverkossamme on arviolta jopa 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka kasvaa vuosi vuodelta. Tilanne uhkaa niin liikenneturvallisuutta kuin välttämättömien kuljetusten toimivuutta. Rinteen hallitus onkin ohjelmassaan linjannut 300 miljoonan vuosittaisen määrärahan heikentymisen pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi, josta 20 miljoonaa varataan talvikunnossapidon parantamiseksi.

Itä-Suomen tilanne on esimerkki, kuinka kouriintuntuvia vaikutuksia viime hallituskauden liikenneyhteyksien heikkenemisellä oli. VR:n junavuorojen vähentämisen lisäksi merkittävä osa liikennehankkeiden rahoituksesta on valunut etelän ruuhka-Suomeen. Vastaisuudessa koko maa tulee vahvemmin huomioida liikenneverkon kehittämisessä.

Hallitus antaa ensi töikseen vielä ennen kesätaukoa lisätalousarvioesityksen, jolla merkittävien uusien liikennehankkeiden suunnittelu voidaan laittaa kunnolla alulle. Tämä on lähtölaukaus myös uuden kolmen tunnin junayhteyden toteuttamiseksi Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin. Sillä olisi merkittävä vaikutus molempien kaupunkien elinvoimaisuuteen.

Samoin viime kauden taksilain uudistuksen vaikutukset tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun. Haja-asutusalueella monet ovat vahvasti riippuvaisia taksimatkojen saatavuudesta jo arjessa selviämiseksi. Heille uudistus on näyttäytynyt käytännössä vain kyytien kasvaneena epävarmuutena ja monen taksiyrittäjän leivän loppumisena.

Viime kaudella kaikkien puolueiden kesken päätettiin siirtymisestä liikenneinvestointien osalta 12 vuoden mittaisiin parlamentaarisesti sovittuihin ohjelmiin, joita voitaisiin hallituskausittain tarkentaa. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Se mahdollistaa laajemman kokonaiskuvan ja suunnittelun sekä hankkeiden ajoittamisen pidemmälle aikavälille, mikä näkyy myös kustannuksissa ja isompien investointien läpiviemisessä koko maassa. Tärkeää on saada myös maakuntiemme vahva edustus parlamentaariseen työryhmään.

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)