Mäkisalo-Ropponen: Eläkeläisköyhyyteen tartuttava toden teolla

Ajankohtaista, Yleinen 09:12

Mäkisalo-Ropponen:

Eläkeläisköyhyyteen tartuttava toden teolla

 

 

Eläkeläisten taloudellinen asema vaihtelee suuresti maaseudulla ja kaupungissa asuvien eläkeläisten välillä, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore kyselytutkimus. Maaseudulla asuvista eläkeläisistä kaksi viidestä kertoi kyselyssä, ettei välttämättömien menojen jälkeen rahaa ei enää jää jäljelle. Kaupungissa asuneista näin kertoi joka kolmas. Taustalla ovat vahvasti työhistoriasta johtuvat erot eläkkeiden suuruudessa maaseudun ja kaupunkien eläkeläisten välillä.

 

”Tutkimus kertoo paitsi, että eläkeläisten taloudellinen asema eriytyy meillä vahvasti asuinpaikan mukaan, mutta myös yleisesti eläkeläisköyhyydestä” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). ”Ihmiset joutuvat puntaroimaan valintojaan jopa ruoan ja lääkkeiden välitä. Tämä ei saa olla se tapa, jolla me ikäihmisiä kohtelemme” Mäkisalo-Ropponen jatkaa. ”Monet myös joutuvat erilaisten asiakasmaksujen takia lykkäämään terveyskeskuskäyntejä, jolloin ongelmiin ei voida puuttua ajoissa. Samoin mahdollisuudet saada esimerkiksi kotihoidon palveluja vaihtelevat merkittävästi asuinpaikan mukaan”.

 

Onneksi Rinteen hallitus on ottanut tämän ongelman tosissaan ja lähtee tekemään korjaavia toimenpiteitä. Ensi vuoden budjetissa pienimpiin eläkkeisiin esitetään merkittäviä korotuksia ja linjaa tullaan hallitusohjelman mukaisesti jatkamaan tulevina vuosina. Samalla tärkeää muistaa riittävän toimeentulon ohella, että meidän tulee myös turvata riittävät hoito-, hoiva ja kuntoutuspalvelut kattavasti. Hallitus tuleekin myös uudistamaan asiakasmaksulain hoitoon pääsyn helpottamiseksi ja tasa-arvon vahvistamiseksi. ”Ihmisarvoinen vanhuus merkitsee myös huolenpitoa ja välittämistä sekä ikäihmisten kokeman yksinäisyyden vähentämistä” Mäkisalo-Ropponen päättää.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090