Merja Mäkisalo-Ropponen: CODA-lasten yhtäläisiä oikeuksia vahvistettava

Ajankohtaista 11:40

Merja Mäkisalo-Ropponen:

CODA-lasten yhtäläisiä oikeuksia vahvistettava

 

Opetusministeri Li Andersson vastasi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen kirjalliseen kysymykseen koskien kuurojen vanhempien kuulevien lasten eli niin kutsuttujen CODA-lasten oikeutta viittomakielen opetukseen. Tällä hetkellä lasten yhtäläiset oikeudet eivät toteudu, kun osa kunnista järjestää viittomakielen opetusta ja osa ei. Lapsi myös kielen avulla sosiaalistuu kuurojen eli oman perheen kulttuuriin. Viittomakieli on itsenäinen ja koko ajan kehittyvä kieli ja siksi coda-lapsilla tulee olla oikeus saada opetusta tästä toisesta äidinkielestään.

 

”Hyvä, että ministeri tunnistaa tämän ongelman, mutta vastauksessaan hän korosti kunnille annettavan informaatio-ohjauksen merkitystä. Toivottavasti kunnilla on vapaaehtoisuuteen nojautuen halua ja tahtoa laittaa asia kuntoon” Mäkisalo-Ropponen sanoo. ”Kysymys ei ole rahasta vaan tahdosta sekä viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin arvostamisesta. Kuntapäättäjien olisi hyvä tarkistaa tämä asia omassa kunnassaan, koska kysymys on yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Toivon ministeriön lähettävän kunnille selkeän ohjeistuksen”.

 

Rahoitusasiaan voidaan ministerin mukaan palata siinä vaiheessa, kun opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki seuraavan kerran avataan, joten velvoitetta kunnille asiasta ei ainakaan toistaiseksi tule. ”Tällä hallituskaudella tullaan kuitenkin selvittämään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeita viittomakielilain ja YK:n vammaissopimuksen mukaan. Tässä selvityksessä on tärkeää ottaa huomioon myös CODA-lasten oikeudet” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd), puh. 050 357 9090