Merja Mäkisalo-Ropponen: Ihmisarvon ja inhimillisyyden tulee ohjata hoitotyötä korona-aikanakin

Ajankohtaista 09:37

Ihmisarvon ja inhimillisyyden tulee ohjata hoitotyötä korona-aikanakin

Koronaepidemiasta johtuva poikkeuslainsäädäntö on rajoittanut elämäämme monin eri tavoin. Samalla se on myös johtanut monien kuntien osalta sosiaali- ja terveyden huollon palveluiden saatavuuden heikkenemiseen tai suorastaan katkeamiseen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta onkin ilmaissut huolensa siitä, miten eri tavoin poikkeuslakia sovelletaan eri puolilla Suomea.

Valitettavasti poikkeuslain nojalla joissakin kunnissa ja alueilla on lopetettu palveluja ja päätetty asiakkuuksia pohtimatta lainkaan, onko tämä välttämätöntä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Olen saanut lukuisia yhteydenottoja huolestuneilta omaisilta, jotka kantavat huolta läheisen voinnista ja tärkeiden palveluiden saatavuudesta koronaepidemian keskellä. Esimerkiksi omaishoitajat, kotona asuvat muistisairaat ja kehitysvammaiset sekä kuntoutusta tarvitsevat ovat jääneet monin paikoin ilman tarvitsemiaan palveluita ja tukea.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on peräänkuuluttanut luovia ratkaisuja korona-ajan haasteisiin. Esimerkiksi hoitokoti Wilhelmiinassa Helsingissä hankittiin pihalle kontti, jossa asukkaat voivat tavata läheisiään lasiseinän takana. Jokaisen hoitoyhteisön pihalle ei tällaista konttia varmaankaan saada, mutta olisiko samankaltaisia luovia ratkaisuja mahdollisuus kehittää myös muualla? Voisivatko esimerkiksi eri taiteilijat tulla esiintymään ikkunan taakse tai voisiko fysioterapeutti tulla lasin takaa pitämään jumppahetkeä?

Kuntia ja kuntayhtymiä tuleekin ohjeistaa asiassa pikaisesti vahvemmin, sillä näiden asioiden hoitamatta jättäminen on epäinhimillistä ja tulee kasvattamaan merkittävästi sosiaali- ja terveysmenojamme tulevaisuudessa. Poikkeuslainsäädäntö ei ole säästötoimi, vaan tarve miettiä palveluiden järjestämistä uudella tavalla. Tähän tarvitsemme mukaan niin poliittiset päättäjät, kuin myös hoitohenkilökunnankin.

Onneksi myös monet positiiviset esimerkit ympäri maata osoittavat ja antavat toivoa, että keinoja löytyy, jos tahtoa on. Nyt luovuudelle on todella kysyntää mietittäessä, miten voidaan ulkoilu, harrastaminen, läheisten tapaaminen ja yleensä elämän mielekkyyden turvaaminen järjestää mahdollisimman turvallisella tavalla.

-Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)