Merja Mäkisalo-Ropponen: Ilmastotavoitteita ei voi unohtaa

Ajankohtaista 10:26

Ilmastotavoitteita ei voi unohtaa
Viimeiset viikot ovat monelle olleet raskaita ja ahdistavia, mutta myös osoittaneet, että Suomessa on edelleen voimissaan yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuuri. Pandemia on todistanut sen, että meillä on globaaleja haasteita, jotka on ratkaistava yhdessä. Tämä pandemia ei ole viimeinen kaikkia valtioita koskettava kriisi, jonka tulemme kohtaamaan. Jos emme saa hillittyä ilmaston lämpenemistä, joudumme tulevaisuudessa kohtaamaan kenties vielä suurempia ja pitkäkestoisempia kriisejä, joista selviytyminen on vieläkin hankalampaa.

Epidemian torjunnassa monet hallitukset ovat perustaneet politiikkatoimensa tieteelliseen tietoon epidemian käyttäytymisestä ja tähän toimintaan kansalaiset ovat laajasti antaneet tukensa. Tämä osoittaa sen, että ihmiset ovat valmiita luopumaan taloudellisista eduista terveyden turvaamiseksi. Vastaavaa toimintamallia tulee käyttää jatkossa myös ilmastopolitiikassa.

Kestävästä kehityksestä ja ilmaston lämpenemisestä puhutaan tällä hetkellä liian kapea-alaisesti ja indikaattoreita tarkastellaan erillisinä toisistaan. Enemmän tulee puhua ilmastokestävyydestä ja sen tukemisesta. Enemmän on keskityttävä myös ilmastopolitiikan laajaan kokonaisuuteen ja sen vaikutuksiin kansantalouteen, työllisyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Ilmastonmuutoksen hallinta ja siihen sopeutuminen edellyttävät muun muassa taloudellisten ja terveydellisten riskien kiihkotonta tunnistamista ja tunnustamista. Toivon, että ilmastotavoitteiden saavuttamisesta saadaan aikaan samanlainen yhteinen tahtotila kuin koronakriisin hoidossa. Panostaminen luontoon ja puhtaaseen teknologiaan ei ole Suomelle pelkästään kuluerä. Se on mitä suuremmassa määrin myös kilpailuvaltti.
Nyt on jo käynnistynyt työ koronakriisistä ulospääsyn suunnitteluun ja jälkihoitoon. Hallitus on luvannut tässä työssä huomioida hallitusohjelman tavoitteet sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta. Yhdellä rysäyksellä rajoituksia ei kuitenkaan voida purkaa ja edelleen on muistettava, että rajoitusten aikana kaikista kansalaisista mahdollisimman hyvän huolen pitäminen auttaa meitä palautumaan normaaliin elämään nopeammin.

-Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)