Merja Mäkisalo-Ropponen: Palkkatuki on mainettaan parempi

Ajankohtaista 11:46

Merja Mäkisalo-Ropponen:

Palkkatuki on mainettaan parempi

Palkkatuen vaikuttavuus on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla moitti hiljattain palkkatukea siitä, että se ei synnytä tällä hetkellä toivotulla tavalla pysyviä työsuhteita yrityksiin. Rinteen hallituksen ohjelmassa tavoitteeksi onkin otettu palkkatuen yksinkertaistaminen ja näin vaikuttavuuden vahvistaminen. Samalla tarvitaan myös opastusta ja neuvontaa tuen paremmassa hyödyntämisessä.

”Palkkatuki on erittäin tärkeässä roolissa järjestöissä ja kolmannen sektorilla” muistuttaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). ”Järjestöt pystyvät tarjoamaan pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille polun takaisin työelämään ja oman arjen hallintaan sekä pois toimeentulotuen piiristä. Järjestöissä on valtava määrä arvokasta työtä, jolle ei nyt löydy tekijää”.

Palkkatuen tavoitteena tulee olla paluu avoimille työmarkkinoille, mutta tämä myös usein vaatii aikaa. Palkkatukityötä tulisikin kehittää pitkäkestoisemmaksi, jolloin se mahdollistaisi uudenlaiset työtehtävät järjestöissä ja samalla ottaa rinnalle käyttöön uusia mittareita vaikuttavuuden arvioinnissa. ”Näin myös palkkatuen käytön sosiaaliset vaikutukset tulisivat paremmin huomioiduksi työllisyysvaikutusten ohella” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd), puh. 050 357 9090