Merja Mäkisalo-Ropponen: Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutukseen tarvitaan valtakunnalliset linjaukset

Ajankohtaista 11:57

Merja Mäkisalo-Ropponen
Sairaanhoitajien erikoistumiskoulutukseen tarvitaan valtakunnalliset linjaukset

”Sairaanhoitajien urakehityksestä ei ole Suomessa huolehdittu riittävästi. Peruskoulutuksessa tavoitteena on kaiken osaava yleissairaanhoitaja ja erityisosaajista on valtava puute. Nykyiset ammattikorkeakoulujen tarjoamat erikoistumisopinnot eivät vastaa työelämän eivätkä myöskään väestön terveystarpeisiin” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

”Tästä syystä olenkin jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen valtakunnallisten ja yhtenevien ratkaisujen luomiseksi, jotta riittävä ja tasapuolinen erikoitumiskoulutus sairaanhoitajille voidaan turvata koko maassa” Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Ammattikorkeakoulujen autonomia on aiheuttanut sen, ettei erikoistumisopinnoista ole valtakunnallista kokonaiskuvaa. Tällöin myös työnantajien on vaikea tietää millaisia erityisosaajia he palkkaavat. Sairaanhoitajien erikoistumisopinnot tulisikin luoda osaksi sairaanhoitajien urakehitystä ja asiantuntijuuden syventämistä.

Sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen. Laadukkaan terveydenhuollon turvaaminen edellyttää henkilöstön laadukkaaseen ja ajantasaiseen koulutukseen panostamista.
Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin vuonna 2016 kattava pidemmän aikavälin suunnitelma sairaanhoitajien erikoistumiskoulutustarpeista ja niihin vastaamisesta. ”Tämä suunnitelma tarjoaisi nyt hyvän lähtökohdan tulevalle jatkovalmistelulle ja uudistustyölle” Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090
kansanedustaja (sd)