Merja Mäkisalo-Ropponen

Ajankohtaista 16:58

Merja Mäkisalo-Ropponen

 

Hallitus perustaa vanhusasiainvaltuutetun viran

Hallitus antaa ohjelmansa mukaisesti lakiesityksen vanhusasianvaltuutetun viran perustamiseksi. Vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä on vahvistaa vanhusväestön asemaa, edistää ikäihmisten kuulemista heitä koskevassa päätöksenteossa ja puuttua esille tuleviin epäkohtiin. Valtuutettu toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Asia nousi esille pääministerin puheessa tänään hallituksen politiikasta vuonna 2020.

”Olen todella iloinen, että Marinin hallitus toteuttaa tämän kauan kaivatun päätöksen ja vahvistaa näin vanhusten ääntä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa” iloitsee kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

”Olen aiemmin tehnyt asiasta lakiesityksen, mutta tämän hallituksen myötä virka viimein perustetaan. Asia on kirjattu myös SDP:n ikäpoliittiseen ohjelmaan, jonka valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimin”.

Ikäihmisten äänen tulee kuulua nykyistä enemmän myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, esimerkiksi erilaisia palveluja suunniteltaessa. Tällä hetkellä moni ikäihminen kokee, ettei hänen elämänkokemustaan, tietojaan ja osaamistaan hyödynnetä yhteiskunnassa.

”Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan riippumatonta tahoa, joka edistää ikäihmisten parempaa elämää ja oikeuksien toteutumista heitä itseään kuullen” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090