Monta huolen ja hämmennyksen aihetta

Ajankohtaista 12:03

Merja Mäkisalo-Ropponen

Hallituksen toimet lisäävät köyhien ja paljon palveluita ja apua tarvitsevien kansalaisten hätää.

Parin viime viikon aikana on esiin noussut kolme erityisen huolestuttavaa asiaa: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sotkeutuminen aluehallintouudistukseen, viime viikolla ilmestynyt listaus normien purkamisesta kunnissa sekä hallituksen toimettomuus työttömyyden lisääntymisen edessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on ajautumassa väärään suuntaan, kun Keskustan johdolla ollaankin nyt tekemässä aluehallintouudistusta, vaikka ensin pitäisi saada sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon. Tuntuu siltä, että Keskusta haluaa toteuttaa nyt pitkäkestoisen unelmansa maakuntahallinnosta ja tässä hallintohimmeleiden rakennusurakasta jäävät muut tärkeät asiat vähemmälle huomiolle. Hallituksen esitykset ovat sekavia ja poukkoilevia.

Alunperin puhuttiin 18 itsehallintoalueesta, 15 sote-alueesta sekä 12 ympärivuorokautisen päivystyssairaalan alueesta. Nyt on ryhdytty puhumaan taas 5 erityisvastuualueesta. Tämä ei vaikuta kovin selkeältä. En voi olla ajattelematta, että Keskusta ajaa aluehallintouudistuksen nopealla aikataululla lähinnä omaa etuaan, eikä kansalaisten palvelujen turvaamista ajatellen. Enteilen, että hallituksen sisällä asiasta tulee vielä tiukkoja yhteenottoja, sillä Kokoomus ajattelee aluehallintouudistuksesta kovin eri tavalla.

Kansalaisten palvelujen kannalta viime viikolla Valtiovarainministeriön julkaisema ”normienpurkusuunnitelma” on osittain huolestuttava. Muistiliiton puheenjohtajana katsoin erityisen tarkasti, mitä siellä sanottiin ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden  palveluista.

Taas kerran säästöjen suurimmiksi maksajiksi joutuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Tällä hallituskaudella on säästetty jo valtavasti sosiaali- ja terveyspalveluista ja etuuksista sekä korotettu maksuja, joten nyt palvelujen laatuun kohdistuvat säästöt tuntuvat jo kohtuuttomilta.

Henkilöstömitoituksia pienennetään, kelpoisuusvaatimuksia mataloitetaan, yli 75- vuotiaiden kuljetuspalveluja heikennetään, palvelusuunnitelmista ja vastuuhoitajista osittain luovutaan, asumispalvelujen laadun valvontaa heikennetään ja esteettömyyskriteereitä väljennetään. Kaikki nämä asiat tulevat heikentämään palveluiden laatua ja samalla paljon apua tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia elää laadukasta ja oman näköistä elämää.

Kolmas suurta huolta aiheuttava asia on hallituksen välinpitämättömyys työttömyyden kasvusta. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ovat huolestuttavasti lisääntyneet ja siitä huolimatta työllisyysmäärärahoja on tälle vuodelle vähennetty.

Ministeri Lindström kävi vierailulla Joensuussa pari viikkoa sitten ja hän totesi, että hän tietää tilanteen, mutta lisärahoitusta ei tule ja määrärahat pienevät jatkossa entisestään. Perusteluina ministeri totesi, että tässä edetään hallitusohjelman mukaan, eikä muutoksia siihen ole tarpeellista tehdä, vaikka työllisyystilanne onkin entisestään heikentynyt.

Nämäkin esimerkit osoittavat sen, että hallitus on kuuro ihmisten hädälle.

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansanedustaja (sd)