Piirihallituksen kannanotto

Ajankohtaista 12:09

Savo-Karjalan sosialidemokraattinen piiri ry. vaatii hallitusta vetämään pois esityksensä, jolla aiotaan kumota Suomen lainsäädännöstä kabotaasikuljetuksia rajoittavia määräyksiä. Maan sisäisten kuljetusten salliminen toiseen maahan rekisteröidyllä kulkuneuvolla vaarantaa suomalaisen kuljetusalan toimintaedellytyksiä. Uhkana on epäterveen kilpailun ja harmaan talouden merkittävä kasvu.

Savo-Karjalan sosialidemokraattinen piiri ry. myös vaatii hallitusta etenemään käynnissä olevissa rakenneuudistuksissa sotevalmistelu edellä. Maakuntahallinnon uudelleen organisointia oleellisempaa on turvata suomalaisille riittävät ja lähellä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tuotetaan kustannustehokkaasti ensisijaisesti julkisena palveluna.

Edellyttäen, ettei Sipilän hallitus unohda soteuudistusta maakunnallisessa valtapelissään, piirihallitus on valmis maakuntahallintojen esiselvityksiin. Toisin kuin ministeri Anu Vehviläinen on todennut, maakuntahallintouudistuksessa on uskallettava kyseenalaistaa nykyiset maakuntarajat. Kuntia ja maakuntia on kuunneltava jatkovalmistelussa, ja myös valmisteltaessa rahoitusta, lainsäädäntöä sekä pohdittaessa maakuntatasolle sijoittuvia tehtäviä.

Piirihallitus
Savo-Karjalan sosialidemokraattinen piiri ry.
Joensuu 13.2.2016