Piirihallitus: Valkoposkihanhikantaa vähennettävä

Ajankohtaista 10:09

Valkoposkihanhikantaa vähennettävä

Savo-Karjalan SDP vaatii toimia valkoposkihanhikannan pienentämiseksi. Pohjois-Karjalassa valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet merkittävää tuhoa tänä keväänä ja satovahinkokorvaukset viljelijöille kasvavat miljooniin. Tilanne on paikallisille ruuantuottajille jo erittäin haasteellinen eikä helpotusta ole näkyvissä. Hallinnolliset ja poliittiset ratkaisut eivät ole tulleet riittävästä esille ongelman ratkaisemiseksi, vaikka poliittinen tahtotila on selkeä.

Erilaisten häirintävälineiden ei ole koettu olevan riittäviä tehokeinoja, joilla voitaisiin estää valkoposkihanhien aiheuttamien tuhojen syntyminen. Kannan selkeä pienentäminen on tältä osin ilmeisen tarpeen. Kantojen on tutkittu kasvavan 10 % vuosivauhtia. Tämä tarkoittaa, että vuosi vuodelta tuhot ja satokorvaukset kasvavat. Tämä ei ole kestävä kehityksen suunta.

Savo-Karjalan SDP esittää, että lupamenettely tulee EU:n ja valtion tasolta saattaa riittävälle tasolle, jotta valkoposkihanhikanta ei kuormita viljelijöitä. Virossa on EU-maista sallittu valkoposkihanhen suojametsästys, joten Suomessakin tämä voisi olla mahdollista.

Savo-Karjalan SDP:n mielestä viljelijöiden vahingot tulee korvata täysimääräisesti ja valkoposkihanhikantaa rajata huomattavasti. Lisäksi esitämme kysymyksen ympäristöministeri Krista Mikkoselle sekä maan hallitukselle; millaisiin toimiin hallitus ryhtyy, etteivät tulevien vuosien satovahingot olisi nykyistä tasoa?

Tiina Kaartinen
puheenjohtaja
Savo-Karjalan SDP