Piirikokouksen 30.8. julkilausuma

Ajankohtaista 11:19

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit: Alueen kehitysmahdollisuudet turvattava

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit on huolestunut Eu:n lähialueiden epävakaasta tilanteesta, joka vaikuttaa alueen talouden ja elinkeinoelämän kehittymiseen. Mikäli tilanne jatkuu pitkään, se luo epävarmuutta ja turvattomuutta ihmisten arkeen. Kerrannaisvaikutuksena talous alkaa hiipua, yritykset ja yksityiset lakkaavat kuluttamasta ja matkailun tuomat tulovirrat vähenevät.

On huolehdittava siitä, että jatkossa hoidetaan työllistymistä aktiivisemmin. Tästä hyvänä esimerkkinä on Savo-Karjalan alueella parhaiten Suomessa jalkautunut nuorisotakuu. Nuorisotakuun ansiosta Suomessa on Euroopan alin nuorten pitkäaikaistyöttömyys. Kun kuntien kannettavaksi tulee yli kolmensadan päivän työmarkkinatuen maksaminen, on silloin huomioitava, että kunnilla on riittävät resurssit hoitaa velvoitetta.

Jotta työllisyys paranisi, on huolehdittava yritysten toimintaedellytyksistä suuntaamalla varoja infran kehittämiseen ja jo olemassa olevan verkon ylläpitämiseen myös Itä-Suomessa. Aluepolitiikkaa tulee uudelleen arvioida ja terävöittää. Talouden kehityksen edellytysten turvaamiseksi on alueellisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että tukirahat riittävät ja saadut tuet kohdennetaan oikein. 

Edelleen on turvattava jokaiselle perustarpeiden tasapuolinen saaminen, julkisena palveluna, riippumatta taustasta, tulotasosta tai asuinpaikasta. Päätettäessä palveluiden tuottamistavasta, tulee julkisen ja yksityisen kustannusrakenne avata kokonaisuudessaan. Kun palveluja ulkoistetaan kustannusten ohella, on arvioitava niiden vaikuttavuus.

Omaishoitoa tulee kokonaisvaltaisesti kehittää siten, että omaishoitajien korvausten tasoa tarkastellaan ja jaksamista tuetaan. Näin omaishoidosta tehdään varteenotettava vaihtoehto vanhustenhoidon järjestämisessä.

Puolueen puheenjohtajan johdolla käynnistettiin Savo-Karjalan piirin eduskuntavaalikampanja. Savo-Karjalan sosialidemokraattien piirikokous asetti neljä uutta ehdokasta aiemmin kevään piirikokouksen asetettujen 11 ehdokkaan lisäksi: Jaakko Ikonen Varkaus, Jukka Kotimäki Siilinjärvi, Ari Marjeta Lieksa ja Riitta Myller Joensuu.