Piirikokouksen kannanotto 26.11.2016

Ajankohtaista, Yleinen 20:20

Kansalaisten osallisuutta päätöksentekoon pitää vahvistaa

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien mielestä sosiaalinen, taloudellinen ja terveyseroihin perustuva eriarvoistuminen on estettävä. Demokraattisessa päätöksenteossa on aktiivisesti etsittävä ratkaisuja, jotka edistävät kansalaisten osallisuutta ja vähentävät köyhyyttä.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous on huolissaan katteettoman populismin leviämisestä. Vaalikampanjat, joissa populistisia lupauksia antavat poliitikot tietävät, ettei annettuja lupauksia ole tarkoituskaan toteuttaa, murentavat kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään. Politiikan on perustuttava tosiasioihin. Demokratiaa on vahvistettava ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä parannettava.

Suuri huoli lapsiperhe- ja eläkeläisköyhyydestä

Jokaisen lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, joka on kohtuuhintaista ja laadukasta. Virikkeellisellä varhaiskasvatuksella on suora vaikutus niihin valintoihin, joita lapsi kasvaessaan tekee. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.

Savo-Karjalan sosialidemokraatteja huolestuttaa lapsiperheiden köyhyyden kasvu. Mahdollisuuksien tasaamiseksi on huolehdittava perheiden arjen toimeentulosta ja jaksamisesta. Perheen varallisuudesta riippumatta jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Toinen haavoittuva ryhmä on eläkeläiset. Eläkeläisköyhyyden lievittämiseksi pienimpiä eläkkeitä pitää nostaa ja eläkeläisten verotusta pitää uudistaa vastaaman työssäkäyvien verotusta. Vanhusten hoidon hoitajamitoitusta ei saa vesittää kikkailemalla laskentasäännöillä. Ikäihmiset ansaitsevat laadukkaan hoidon ja huolenpidon.

Verorahat käytettävä kansalaisten tarvitsemiin palveluihin

Sosialidemokraatit haluavat edistää kansalaisten valinnanvapautta, mutta niin että verorahat käytetään ihmisten tarvitsemiin palveluihin. Valinnanvapauden pitää edistää sitä että kansalaiset saavat arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti. Sosialidemokraatit eivät hyväksy malleja, joissa verorahat valuvat monikansallisten yhtiöiden voittoihin.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous vetoaa pääministeri Sipilään, että SOTE-uudistuksessa pitää edetä parlamentaarisen valmistelun kautta. Uudistuksessa tehtävät ratkaisut ulottuvat vaalikausien yli, joten valmistelussa pitää hyödyntää kaikkien puolueiden paras osaaminen.

Sosialidemokraattinen malli on inhimillinen SOTE. Sosialidemokraattien mallissa julkisella sektorilla on järjestämis- ja tuottamisvastuu. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät julkisen sektorin palveluita. Uudistuksen toimet voidaan toteuttaa kuntien yhteistyöllä, kuntalakipohjaisesti. Sosialidemokraatit eivät hyväksy ehdotettuja ideologisia pakkoyhtiöittämisiä eivätkä palveluiden pirstaloimista. Tarvitaan aitoa parlamentaarista arviointia budjetti- ja valvontavallan osalta.

Työllisyysrahoitus turvattava Itä-Suomessa

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu Itä-Suomessa huolestuttaa Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokousta. Palkkatyöllä on keskeinen merkitys ihmisarvolle ja toimeentulolle. Työttömyyden nujertamiseen tarvitaan yhteiskunnan toimia.

Maan hallitus suunnittelee työllisyysrahoituksen jakoperusteisiin muutoksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat alueellisen kehityksen eriarvoistumiseen. Hallituksen esitys siirtäisi työllisyysmäärärahoja vaikeimmilta työttömyysalueilta niiden eduksi, joilla jo muutoinkin menee paremmin.

Lisätietoja

Neeta Röppänen
Puheenjohtaja
p. 044 774 8520
neeta.roppanen(a)turo.fi

Seppo Eskelinen
Toiminnanjohtaja
p. 0400 767 200
seppo.eskelinen(at)sdp.fi