Piirikokous 23.4.2016: Jo Riittää – SDP:llä on vaihtoehto

Ajankohtaista 17:25

Porvarihallitus on unohtanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa inhimillisyyden ja ihmisten tarvitsemat palvelut. Suomi tarvitsee sote-uudistuksen, mutta se on tehtävä ihmisten, ei yhtiöiden ehdoilla. Keskeistä uudistuksessa on rakentaa ja ylläpitää laadukasta ja kansalaisille tasa-arvoista julkista terveydenhuoltoa sekä tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Maan keskustajohtoinen hallitus ajaa kovalla kädellä alas valtionyhtiö VR:n palveluja sekä rakenteita. Se heikentää rajuilla junavuorojen leikkauksilla mm. Nurmes, Lieksa, Joensuu, Iisalmi -alueilla ihmisten arjessa selviytymistä ja maakuntien kehittämisen edellytyksiä. Valtion tulee jatkaa raideliikenteen ostopalvelua. Hallituksen viimeisin isku tuli kehysriihessä, kun se lopetti maakuntiemme liikennehankkeiden rahoituksen.

Savo – Karjalan sosialidemokraatit ovat huolissaan maakuntien kyvystä edesauttaa työllisyyttä ja yritysten kasvua, kun sen perusta eli liikenneväylien kehittäminen on lopetettu. Liikennepolitiikassa julkisen palvelun tietoinen näivettäminen ja yksityistäminen johtaa epätasapainoiseen aluekehitykseen. Tätä sosialidemokraatit eivät hyväksy.

Hallituksen toimet työllisyyden lisäämiseksi ovat jääneet pahasti EK:n ideologian toteuttamisen jalkoihin. Työministerin keskeisin tavoite näkyy työttömien syyllistämisenä sekä ilmaistyön teettämisenä.

Esitetyt työllisyystavoitteet eivät tuo työttömille töitä. Nämä tavoitteet ajavat työttömät entistä harmaampiin, pahimmillaan sopimuksettomiin työsuoritteisiin. Savo-Karjalan Sosialidemokraatit vaativat, että hallitus siirtyy ehdottomasti syrjivästä ja eriarvoistavasta toiminnasta aidosti työllisyyttä parantaviin toimiin. Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen vaatii mm. palkkatukirahojen rajua lisäämistä ja pienyrittäjien työllistämisen helpottamista.

SDP ryhtyy toimiin eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Se voidaan toteuttaa nostamalla kansan- ja takuueläkkeitä eduskunnan päätöksellä sekä varmistamalla työeläkkeiden ansiosidonnaisuus.

Eurooppaan saapui viime vuonna yli miljoona pakolaista, joista Suomeen tuli noin 35 000 turvapaikanhakijaa. Tämän vuoden tulijamäärä ylittää jatkossakin viime vuosien pakolaismäärän.

Turvapaikan saaneille haetaan kuntapaikkoja, ja on tärkeää, että myös Savo – Karjalan kunnat avaavat ovensa uusille suomalaisille mahdollisuuksiensa mukaan. Kotoutumiseen pitää löytää uusia keinoja vastaamaan nopeasti muuttuvaa tilannetta. On niin turvapaikanhakijoiden kuin koko yhteiskunnan etu, että kotoutuminen tapahtuu nopeasti.