Pohjois-Savon kannanotto.

Ajankohtaista 09:09

Sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan rakenteita muuttamalla

Pitkään odotetut sosiaali- ja terveydenhuollon linjaukset on nyt saatu. Koko Sote-uudistuksen johtava ajatus on, että lääkäriin päästään nykyistä paremmin ja sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palvelut ovat tasa-arvoisesti saatavissa koko maassa.

Piirikokouksen mielestä päälinjaus selkeyttää maakunnan tilannetta. On hyvä, että sote-palveluiden ja kuntien rakennemuutos saadaan tältä osin päätökseen. Linjauksen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnat eivät enää tulevaisuudessa voi itsenäisesti järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Näiden kuntien tulee kuulua pääsääntöisesti vastuukuntamallilla hallinnoituun sote-alueeseen. Vastuukuntina voivat toimia maakuntien keskuskaupungit ja luontaisiin työssäkäyntialueisiin perustuvat vahvat kunnat, joilla on riittävä kantokyky.

Myös muita, entiset maakunnalliset rajat ylittäviä vaihtoehtoja tulee tutkia ja päästä tarvittaessa toteuttamaan. Näin KYSI laadukastoiminta voidaan turvata Itä- ja Keski-Suomen parhaaksi tulevaisuudessakin.

Piirikokous kannustaa hallitusta jatkamaan rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistusta.

Piirikokous on huolissaan työelämän ilmapiiristä.
90-luvun lama vaikuttaa edelleen, yrittäjäriskiä jaetaan työntekijöille.

Yritykset irtisanovat vakituista henkilöstöä ja korvaavat sitä vuokratyövoimalla tai määräaikaisilla työsuhteilla, jotta voisivat jakaa riskejä uudelleen. Työelämänpelisäännöt, jotka on lailla säädetty työntekijän turvaksi, häipyvät herkästi epätyypillisissä työsuhteissa. Vaikeina aikoina rehellisesti käydyt neuvottelut ja työntekijäpuolen mielipiteiden huomioiminen mahdollistaa yrityksille paremman tulevaisuuden.
Osaamisen ja luovuuden tukeminen, hyvät esimiestaidot, hyvä työnantajapolitiikka ja toimivat työyhteisöt auttavat ihmisiä jaksamaan paremmin työssään. Yhteistyöstä syntyy joustavuus, joka turvaa työpaikkojen säilymistä ja yrityksen kilpailukykyä voimakkaissa muutostilanteissa ja jatkaa työuria.

Suomi tarvitsee lisää työtä – hallitus on tehnyt osansa, nyt on yritysten vuoro.

Yritysten verohelpotukset ja uudelleen kohdennetut yritystuet antavat potkua yritysten kasvulle ja työllistämiselle.
Piirikokous edellyttää myös yrittäjäjärjestöiltä aktiivista otetta ja elinkeinoelämältä isänmaallisuutta ja talkoohenkeä.

Piirikokousedustajat lähettävät toiveen alueen yrityksille nuorten palkkaamisesta kesätyöhön.

Nuori kesätyöntekijä ei korvaa vakituista työntekijää, vaan on hakemassa kokemusta ja oppia työelämästä.
Nuorten yhteiskuntatakuu on saatava nopeasti eri toimijoiden yhteistyöllä käytäntöön.

Ammatillinenkoulutus on kohtuudella turvattu.

Nopean rakennemuutoksen seurauksena myös aikuiskoulutuksen merkitys korostuu perus- ja lisäkouluttajana oppisopimuskoulutus vahvistuu.
Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen tulee kulkea oman alueen työelämän kanssa käsikädessä ja sen tulee antaa tarvittavaa lisäkoulutusta yritysten kulloisiinkin tarpeisiin.

Ammatillisiin koulutuspaikkoihin tehtyjen leikkausten vaikutuksia on uskallettava arvioida kriittisesti myös alueiden näkökulmasta.

Jotta lukiokoulutus tulisi tulevaisuudessa säilymään Pohjois-Savossa muuallakin kuin suurissa kaupungeissa, on seutukuntien tehtävä yhteistyötä vahvistaakseen omien alueiden lukioiden elinvoimaisuutta. On toivottavaa, että mahdollisimman moni toisen -asteen opiskelija voi suorittaa opintonsa kotona asuen.

Savo-Karjalan ammattikorkeakoulujen tulee kehittää yhteistyötään niin, että sovitaan keskinäisestä työnjaosta ja turvataan erikoisosaamisen koulutus ltä-Suomessa. Opetusaloille voidaan luoda kasvot yhden tai useamman erikoisosaamisalueen kautta ja näin saada vetovoimaa opintoaloille.

Savonia- ammattikorkeakoulun omistajakuntien on istuttava samaan pöytään ja luotava strateginen uskottava kehittämislinja, jossa huomioidaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet.

Piirikokoukselta täysi tuki Urpilaiselle ja SDP ministereille.

Maan hallitus on toimikautensa puolessa välissä. Hallitus on vaikeassa taloustilanteessa tehnyt oikeudenmukaisuutta ja luottamusta lisääviä päätöksiä.
Piirikokous antaa täydentukensa SDP:n ministereille ja edellyttää käynnissä olevien vuosisadan suurimpien hankkeitten viemistä maaliin saakka.

Opposition kyvyttömyys esittää uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikalle on johtanut opposition toistamaan samoja kuluneita fraaseja toistuvilla välikysymyksillä.

Vaalipiiri laajenee. SDP:n organisaatio on valmis työhön.

Savo-Karjalan vaalipiiri aloittaa syyskuussa ja silloin myös SDP:n piiriorganisaatio on valmis uudistuneena. Piirijärjestöjen yhdistymisen valmistelu on sujunut kitkattomasti, olemme edenneet portaittain ja syyskuun alkuun mennessä valmiudet yhdistyneen piirin täysipainoiselle toiminnalle ovat olemassa.