Pohjois-Savon Sosialidemokraatit Kevätpiirikokous 18.4.2013 Avauspuhe

Ajankohtaista 09:06

Hyvät piirikokousedustajat ja muut kokoukseen osallistujat,

Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on puhuttanut erityisesti kunnissa. Kärsivällisyys on tässä asiassa ollut hyve. Sote-uudistuksen johtava ajatus on, että lääkäriin päästään nykyistä paremmin ja sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palvelut ovat tasa-arvoisesti saatavissa koko maassa. Sote-alan asiakkaiden, työntekijöiden ja päätöksentekijoiden etu on, että rakenteisiin tulee vähintäänkin keskipitkälle ajalle ratkaisu. Kuten aina ennenkin, rakenteet voivat toimia palvelutoiminnan mahdollistajina, mutta hyvästäkään rakenteesta ei saada hyvää toimintaa ilman hyvää työtä.

Pohjoissavolaisesta näkökulmasta on tärkeää, että Kuopion yliopistollisen sairaalan erittäin korkeatasoinen hoito ja tutkimus säilyvät. Näemme edelleen maakunnan koostuvan kolmesta työssäkäyntialueesta, joiden keskellä on maakunnan pääkeskuksen Kuopion lisäksi Iisalmi ja Varkaus. Varkauden seudulla yhteistyötä tehdään sote-asioissa jo nyt maakunnan ja vaalipiirin rajan yli Keski-savon sote-alueella, ja keskustelua käydään Keski-Savon yhteisestä kaupungista. Kysin kumppanuuslääkäritoimintaan perustuva perustason erikoissairaanhoito Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa on tärkeää hoidon porrastuksen ja terveydenhoitokapasiteetin hallinnan kannalta.

Globaalit muutokset näkyvät paikallisesti. Maailmanlaajuinen hitaan talouskasvun aika on yksi Suomen talouden haasteista. Kaksi muuta, edellistä pitkäaikaisempaa haastetta ovat talouden rakennemuutos ja talouden kestävyysvaje. Viime aikoina ollaan saavutettu se vaihe, jossa eläkemaksutulot eivät kata eläkemaksumenoja, vaan eläkerahastojen tuottoja ja myöhemmin myös pääomia tarvitaan eläkkeiden maksuun. Tämä kehitys on luonnollinen seuraus eri ikäluokkien kokoeroista johtuen, ja siihen on varauduttu jo vuosikymmeniä. Positiivisella tavalla voidaan ajatella, että kun aiemmin on osa tuotannon arvonlisäyksestä laitettu säästöön, nyt niitä säästöjä otetaan käyttöön. Tämä omalta osaltaan elvyttää taloutta. Ei pidä väheksyä eläkkeensaajien merkitystä kotimaisen kysynnän ylläpitäjinä.

Maan hallitus koostuu erilaisista poliittisista näkemyksistä, mutta yhteistä hallituksessa oleville puolueille on yhteinen halu ratkaista hankaliakin talouden ja yhteiskunnan ongelmia. Poliittisessa katsomossa olevat puolueet ovat keskittyneet kritiikin esittämiseen. Sosialidemokraattien punaisena lankana on yhteiskunnan eheyden ylläpitäminen ja tuloerojen vähentäminen. Verotusta ja taloutta koskevissa uudistuksissa on aina lyhyellä näkökulmalla voittajia tai häviäjiä, mutta pitkällä näkökulmalla kaikki hyötyvät siitä, että valtiovallan toiminta on uskottavaa ja kestävää. Viimeaikaiset päätökset antavat syytä olettaa, että elinkeinoelämälle annetut mahdollisuudet yritysten kasvuun tulevat näkymään työpaikkojen lisääntymisenä. Pääoma saakoon oman osansa yritystoiminnan tuloksista, mutta myös työn on saatava omansa.

Valtion, kuntayhtymien ja kuntien talouteen tuntuu kohdistuvan julkisessa keskustelussa erityisiä paineita. Talouden ja toiminnan supistuksia perustellaan sillä, että julkiset organisaatiot toimivat yhteisellä rahalla ja yksityiset yritykset omalla rahallaan. Kysyn vaan, eivätkö yksityiset kuluttajat rahoita välittömästi ja välillisesti kaikkien yrityksen liikevaihdon. Ei ole yksityistä rahaa, vaan raha kiertää valtion, kuluttajien ja elinkeinoelämän välillä ja niin sen pitääkin. Matkapuhelimia valmistavan yrityksen toiminta näkyy matkapuhelimien hinnassa, ja hissejä huoltavan yrityksen toiminta yhtiövastikkeissa ja vuokrissa ja niin edelleen. Tämänkin vuoksi yrityksiltä on kohtuullista edellyttää yhteiskuntavastuuta. On myös tunnustettava, että julkisten organisaatioiden toiminta koostuu suurimmaksi osaksi terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluista, joiden tehokkuutta ei voida lisätä samalla tavalla kuin tuotannollisten yritysten tehokkuutta on lisätty esimerkiksi automatisoimalla ja koneiden nopeutta nostamalla.

Lopuksi totean, että tämä on Pohjois-Savon Sosialidemokraatit –nimisen järjestön viimeinen kevätpiirikokous. Syksystä alkaen toimimme yhteisessä Savo-Karjalan piirijärjestössä. Yhteistyö on alkanut hyvin ja uskon, että yhdessä toimimisella saadaan pienemmilläkin resursseilla enemmän aikaan, jos tahtoa riittää.

Totean Pohjois-Savon Sosialidemokraattien kevätpiirikokouksen 2013 avatuksi.

Mika Hentunen
puheenjohtaja
Pohjois-Savon Sosialidemokraatit ry