Riitan uutiskirje

Ajankohtaista 16:16

Hyvät Savo-Karjalan sosialidemokraatit,

Eduskunnan syysistuntokausi on alkanut varsin kiireellisissä merkeissä. Syksylle suuntaa ovat antaneet niin budjettivalmistelu, hallituksen esittämät työlainsäädännön muutokset sekä vaalipiirissä tuoreet uutiset junavuorojen lakkautuksista sekä välikysymys hallituksen koulutusleikkauksista. Hallituksen valitsema linja iskee erityisen voimakkaasti pienipalkkaisiin ja vuorotyötä tekeviin, mutta keskustajohtoinen hallitus näyttää myös unohtaneen aluepolitiikan täysin.

Hallituksen kaavailemat leikkaukset raideliikenteeseen uhkaavat laittaa kiskot rullalle sekä Joensuusta Nurmekseen että katkaista junaliikenteen Joensuun ja Pieksämäen välillä, mikä tarkoittaa myös jatkoyhteyksien katkeamista esimerkiksi Jyväskylään ja Tampereelle. Jatkossa siis kaikki liikenne kulkisi vain Helsingin kautta. Liikenteen lakkauttaminen merkitsi Pohjois-Karjalan osalta ”pussiin” jäämistä, kun ainoana jäljelle jäävänä raideliikenteenä näyttäisi olevan etelän suunta. Sama suunta tosin näyttää olevan hallituksen politiikassa, kun maakuntien aktiivisen tukemisen sijaan hallituksen toimien seurauksena maakuntien asema vaikeutuu entisestään. Näillä päätöksillä hallitus onkin viemässä kehitystä jopa vuosikymmeniä taaksepäin. Brittiläisen pohatan bussiyhtiö Omnibus pyrkii raidebusinekseen ja lehtitietojen mukaan hallituksesta näytetään vihreää valoa. Tämä on varma kuolinisku vähäliikenteisille radoille, jos näin tapahtuu. Tällöin kaikki liikennöijät, VR mukaan lukien, keskittyvät vain kaikkein kannattavimpiin vuoroihin. Esitänkin, että jos Onnibussille annetaan liikennelupa, se annetaan vain pohjoiseen ja itään. Meillä on raiteet vapaina.

Samoin hallitus on kilpailukykypuhetta keppihevosena käyttämällä viemässä palkansaajajärjestöiltä niille keskeisesti kuuluvaa neuvotteluvaltaa. Suomessa on vuosikymmenien perinteet työmarkkinoiden välisestä yhteistyötä ja sopimisesta, joka juontaa juurensa aina sotien jälkeiseen aikaan. Tällä sopimisella on pystytty rakentamaan Suomea pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, jossa yhdistyvät tasa-arvo ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, koulutus ja osaaminen sekä korkea työllisyys. Nyt hallitus on repimässä rikki näitä perinteitä ja vaarantamalla samalla vuosikymmenien kehityksen. Ammattiyhdistysliike on koko ajan pitänyt ovea auki aidoille neuvotteluille, mutta valitettavasti Sipilän hallitus ei ole tätä korttia katsonut, vaan rummuttanut yksiselitteisestä omaa mantraansa leikkauksista ja työehtojen heikennyksistä. Sen sijaan aktiiviset panostukset työllisyyteen ja työllisyysmäärärahat loistavat hallituksen ehdotuksissa poissaolollaan.

SDP ei myöskään voi hyväksyä hallituksen kaavailemia leikkauksia koulutukseen. Nyt on todellisena vaarana se, että ensimmäistä kertaa tulevien sukupolvien koulutustaso tulee olemaan edeltäjiään heikompi, jos hallitus toteuttaa kaavailunsa. Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on jättänyt välikysymyksen hallituksen koulutusleikkauksista, johon myös lähes kaikki muut opposition puolueet ovat yhtyneet. Jos haluamme pitää Suomen edelleen korkean osaamisen ja innovaation maana on meidän päinvastoin pystyttävä panostamaan entistä enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen.   

Oppositioasetelma asettaa isoja haasteita puolueelle, mutta tuo meillä myös mahdollisuuden kirkastaa omaa linjaamme työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Hallituksen yksisilmäinen leikkaus- ja kurjistamispolitiikkaa tarvitsee vahvan vastavoiman.

Hyvää syksyä kaikille.

– Riitta Myller