Riitta Myllerin piirikirje

Ajankohtaista, Yleinen 09:28

Hyvät toverit,

 

HS-gallupin mukaan sosialidemokraatit ovat suurin puolue 21,3 prosentin kannatuksella. Puoli prosenttia perässä tulee keskusta, sen ja kolmantena olevan kokoomuksen ero on yli kolme prosenttia. Kolmas hallituspuolue, perussuomalaiset, ovat menettäneet yli puolet eduskuntavaalien kannatuksestaan. On tärkeää, että demarit ovat gallup-suosiossa nousseet vaalien aikaisesta ja varsinkin niiden jälkeisestä kannatussuosta. Tämä antaa pontta kunnallisvaaleihin valmistautumiselle, joiden tulos on vasta seuraava todellinen kannatusmittaus.

Jo pitkään niiden osuus, jotka eivät osaa sanoa mitä puoluetta äänestäisivät, on noussut. Epävarmoja äänestäjiä tässä gallupissa oli uusi ennätys, 41 prosenttia vastaajista. Jotta sosialidemokraatit pitäisivät nyt mitatun kannatuksen ja saisivat hyvän osan vielä epävarmojen äänestäjien äänistä, tarvitaan uskottavaa, omista arvolähtökohdista tehtävää politiikkaa.

Ei ole ollut vaikeaa osoittaa yksityiskohtia, joissa hallituksen politiikka on ollut väärää ja epäonnistunutta. Tämän on hallitus itsekin tunnustanut, perumalla ennätysmäärän päätöksiään. Edellistä hallitusta moitittiin siitä, että se ei kykene tekemään päätöksiä. No, tämä hallitus on ottanut opiksi. Samasta asiasta päätetään kahdesti. Ensin päätetään esittää ”uudistus” ja sitten se perutaan.

Sanotaan, että oppositiosta ei voi vaikuttaa. Suurin osa päätöksistä, jotka hallitus on joutunut perumaan, on johtunut siitä, että oppositio, sosialidemokraatit etunenässä, on nostanut asian esille eduskunnan keskustelussa. Kansalta tulleen palautteen ja esityksessä ilmenneiden perustuslaillisten tai muiden laillisuusongelmien vuoksi, hallitus on katsonut viisaammaksi perääntyä.

Perimisten sarja alkoi pakkolakisarjasta. Hallituksen tavoitteena oli leikata palkkoja ja muita työehtoja tekemällä leikkauksista lakeja. Työehdoista on tähän saakka sovittu työmarkkinoilla ja kolmikantaisesti. Tähän nytkin päädyttiin, kun hallitus ensin perui pakkolakinsa.

Hallitus on käynyt työttömien kimppuun, ansiosidonnaisen päiväajan 100 päivän lyhennys toteutetaan ensi vuoden alusta. Uusi ”aktivoimismalli” on sen sijaan vastatuulessa. Siihen liittyvä työtä hakevien haastattelu kolmen kuukauden välein oli päätetty yksityistää firmoille, mutta tämä peruttiin ja voimavaroja annetaan, kuten oikein on, työvoimatoimistoille. Työpaikkaa etsivien ja työvoimatoimistojen virkailijoiden kohtaaminen on tärkeää ja toivottavasti nämä kohtaamiset johtavat nykyistä useammin myös työpaikan saamiseen tai muuhun aktiivitoimintaan. Ellei työttömänä oleva työllisty kolmen kuukauden jaksolla vähintään 18 tuntia, hän saisi karenssin ja menettää työttömyyspäivärahaa. Nyt eduskunnassa kysytään, että silloinkinko karenssi kapsahtaa, kun työvoimatoimistolla ei ole osoittaa mitään, mihin työtä etsivä voitaisiin ohjata.

Moni hallituksen esitys, joka myöhemmin on peruttu, olisi entisestään heikentänyt pienituloisten asemaa. Näitä esityksiä olivat mm. eläkeläisten asumistuen leikkaus ja vammaispalvelujen poisottaminen yli 75-vuotiailta. Nämä esitykset olivat kuitenkin ennättäneet aiheuttaa ennen perutuksi tuloaan paljon huolta niin vanhuksille itselleen kuin heidän omaisilleen.

Oma episodinsa on nähty raideliikenteessä. Siinä ensin junavuoroja on lakkautettu, sitten peruttu lakkautukset ja jopa lisätty liikennettä reiteille, jolta aluksi liikenne lakkautettiin. Päätökset on kuitenkin tehty vain vuodeksi, koska tähtäimessä on kaiken raideliikenteen yksityistäminen ja kilpailuttaminen heti kun yksityisiä toimijoita saadaan kiinnostumaan.

Sama yksityistämisen politiikka näkyy koko linjan hallituksen politiikassa. Vaikka hallitus on saatu perumaan useita huonosti harkittuja ja käytäntöön sopimattomia esityksiään, linjastaan, jossa Suomi yhtiöitetään, se pitää kiinni. Tämä tapahtuu maakuntauudistuksen kautta. Sosiaali- ja terveyspalvelut kautta linjan on jo päätetty yhtiöittää, perässä tulevat muut maakuntaan siirtyvät tehtävät, kuten yritys- ja työvoimapalvelut sekä liikenne, mihin se nyt sitten hallinnollisesti tulee kuulumaankaan.

Sosialidemokraatit tulevat ulos omalla vaihtoehtobudjetillaan parin viikon sisällä. Siihen on koottu kritiikki hallituksen politiikkaa kohtaan ja esitetty oma vaihtoehto. Olemme pyrkineet realismiin niin että oikeudenmukaisuus tulee läpi kaikista esityksistä. Emme myöskään halua Suomesta yhtä suurta monialayhtiötä. Kansalaisiin vaikuttavat päätökset pitää edelleen tehdä siellä, minne julkisuus ja avoimuus yltävät eli demokraattisissa kansan valitsemissa elimissä, ei yhtiöiden hallituksissa.

 

Hyvää syksyn jatkoa kaikille.

– Riitta Myller