Savo-Karjalan TULEVAISUUSFOORUMIT

Ajankohtaista 08:18

 

TULEVAISUUSFOORUMI

Kuntavaaliohjelman valmistelu on parhaimmillaan viestinnällistä ja SDP:n toimintaa markkinoivaa. Vaaliohjelman tekoprosessiin on hyvä ottaa mukaan osallistavia elementtejä, jolloin omilta aktiiveilta ja kuntalaisilta kysytään näkemyksiä vaaliohjelman tekoon sekä teemoihin.
SDP:n tavoitteena on, että kaikissa kunnissa järjestetään syksyn 2020 aikana Tulevaisuusfoorumi. Avoimeen tilaisuuteen pyydetään alustajaksi eri alojen asiantuntijoita, jotka eivät ole SDP:n kuntavaikuttajia. Tilaisuuden alustusten teemat valitaan siten, että ne tukevat paikallista ohjelmatyötä.

Tilaisuuteen osallistujiksi kutsutaan kunnan järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden mahdollisten sidosryhmien edustajia, joiden kanssa SDP:n luottamushenkilöt alustusten pohjalta keskustelevat. Näin paikkakunnan vaaliohjelma syntyy vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan toimijoiden kanssa ja saattaa parhaimmillaan poikia myös uusia ehdokkaita. Tulevaisuuskeskustelut vaaliohjelmasta kannattaa toteuttaa myös medianäkyvyyden takia. Paikallislehti on varmasti kiinnostunut tällaisesta tilaisuudesta ja tavasta tehdä paikallinen vaaliohjelma.

Jokainen paikallisosasto voi järjestää oman tulevaisuusfooruminsa haluamallaan tavalla. Piirijärjestö avustaa tilaisuuden järjestämisessä. Vastuu järjestämisestä on viimein paikallistasolla.

 

 

lisätietoja tuomas.timonen@sdp.fi

0400990949