Syyspiirikokouksen päätöksiä 23.11.2019

Yleinen 17:45

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokouksessa hyväksymä aloitteet:

ALOITE 1
Piirikokousaloite 28.10.2019

Esitämme, että vuoden 2020 alusta Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n piirikokousaineisto toimitetaan piirikokousedustajille sähköisessä muodossa. Piirikokousaineisto lähetettäisiin sähköpostin kautta varsinaisille ja varaedustajille. Edustajat, joilla ei ole mahdollista käyttää sähköpostia, saisivat aineiston pyydettäessä myös postitse. Näin säästämme piirin jo valmiiksi pieniä henkilöresursseja, rahaa ja ennen kaikkea ilmastoa.
Ystävällisin terveisin:
Jenni Mainonen ja Anni Torni Joensuun Työväenyhdistys ry.

 

Piirikokous hyväksyi aloitteen muutosesityksellä. Aloitteeseen lisättiin että piirikokousedustajat, joilla ei ole sähköpostia saisivat automaattisesti piirikokousmateriaalin kirjeessä postitettuna kotiosoitteeseen.

 

 

ALOITE 2
Puoluekokousaloite

Viestintätukea on korotettava

Vuonna 2011 SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista toimintaansa ainoana alueellisena palkansaajalehtenä jatkaa edelleen joensuulainen Viikko Pohjois-Karjala, jolle viestintätukea on myönnetty kuluvan puoluekokouskauden loppuun asti 50 000 euroa vuodessa.
Pohjois-Karjalassa omaa aluelehteä on kustannettu vuosien 2011–12 muutosten jälkeen paikallisena lehtiosuuskuntana, jonka omistajina toimivat paikalliset ammatti- ja puolueosastot sekä lehden tilaajat. Osuuskunnassa on tätä nykyä noin 300 jäsentä.

Viikko Pohjois-Karjalan tilaajakanta on säilynyt viime vuodet noin 5000:ssa, mitä voi pitää maakunnan kokoon nähden hyvänä lukemana. Lehden saaman palautteen perusteella iso osa piirin jäsenistöstä kokee edelleen oman alueellisen printtilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi niin paikallistason, piirin kuin eduskunnankin asioissa.

Vaikka lehden tulorahoituksesta suurin osa muodostuukin lehden tilaus- ja mainosmyynnistä, on SDP:n viestintätuella elintärkeä merkitys lehden toiminnan kannalta. Nykyistä tukea korottamalla lehdellä olisi paremmat edellytykset vastata vuonna 2013 laajentuneen Savo-Karjalan vaalipiirin tarpeisiin niin printti- kuin erityisesti sähköisen ja sosiaalisen median kanavissa.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry esittää puoluekokousaloitteeksi Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuen korottamista 115 000 euroon vuodessa seuraavan puoluekokouskauden ajaksi tukeakseen ainoaa jäljellä olevaa alueellista työväenlehteään, lehden digitalisointia sekä siten tavoittavuutta ja toiminnan kehittämistä Pohjois-Karjalan ohella Pohjois-Savon alueella.

 

Aloite hyväksyttiin piirikokouksessa. Piirijärjestö on lähettänyt aloitteen puoluetoimistolle jatkokäsittelyyn.