Terveisiä eduskuntaryhmän kesäkokouksesta

Ajankohtaista 11:58

Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuttiin paljon hallituksen suunnittelemista koulutussäästöistä. OAJ:n puheenjohtaja toi tervehdyksensä kokoukseen ja jakoi puheenvuorossaan meidän sosialidemokraattien huolen koulutuksen tulevaisuudesta, jos hallituksen ehdottamat säästötoimenpiteet toteutuvat. Hallitus on päättänyt säästää kaikilta koulutustasoilta.

Jo tällä hetkellä päiväkotien tilanne on monessa kunnassa huolestuttava. Lapsen tullessa aamulla päiväkotiin siellä voi olla sellainen tilanne, että katsotaan mihin ryhmään hän tänään mahtuu. Lapsilähtöisyys on tästä toiminnasta kaukana. Päiväkodit alkavat olla monessa kunnassa lasten ”säilöntäpaikkoja”, joissa lapsen yksilöllinen huomioiminen on melko mahdotonta. Tätä tilannetta tulee edelleen pahentamaan suunnitelmat ryhmäkokojen suurentamisesta. Harvassa kunnassa ajatellaan, miten kannattava sijoitus varhaiskasvatus pitkällä tähtäimellä on.

Viime hallituskaudella ministeri Kiurun vuosittain myöntämät ryhmäkokojen pienentämiseen kohdennetut määrärahat ovat toimineet tehokkaasti ylisuurten oppilasryhmien pienentämisessä. Nykyinen hallitus on päättänyt lopettaa nämä määrärahat ja ylisuurten ryhmien muodostuminen on nyt suuri uhka. Lahjakkaat lapset pärjäävät suuressakin ryhmässä, mutta ne oppilaat, jotka tarvitsevat opettajan henkilökohtaista ohjausta ja tukea, kärsivät tilanteesta. Tällöin on suuri riski, että he putoavat herkemmin normaalilta oppimispolulta. Tällä voi olla hyvin pitkäkestoiset negatiiviset vaikutukset lapsen koulumenestykselle.

Lasten ja nuorten kohdalla toistetaan nyt edellisen 1990-luvun laman virheitä. Silloinkin suurennettiin ryhmäkokoja, jonka seurauksena lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen lisääntyivät huomattavasti.

Hallitus on päättänyt myös heikentää yleistä koulutustasoamme. Korkea koulutustasomme on ollut menestystekijämme vuosikymmenien ajan. Hallituksen tavoitteena nyt on, että merkittävä osa opiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaattitutkinnolla ja maisterin tutkinnon suorittaminen vähenisi 20 prosentilla. Se on vaarallinen päätös, jos tavoitteenamme on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Sosialidemokraatit ovat valmistautuneet tekemään välikysymyksen koulutuksen tulevaisuudesta, ellei hallitus peru näitä käsittämättömiä, pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle lisäkustannuksia aiheuttavia koulutussäästöjä. Nyt meidän sosialidemokraattien on pidettävä keskustelua yllä ja haastettava hallituspuolueita. Keskustelua on käytävä kunnissakin. Itse keskustelin erään hallituspuolueen kansanedustajan kanssa päivähoidon ryhmäkokojen suurentamisesta ja hän totesi, että ”Kyllä päiväkotitädit valittavat ihan turhasta, sillä kyllä ennenkin äidit pärjäsivät yli kymmenenkin lapsen kanssa ihan hyvin.”. Jos asenteet varhaiskasvatusta kohtaan ovat tällaisia niin, eipä asiasta kovin paljon tiedetä.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd)