Terveisiä puoluehallituksesta

Ajankohtaista, Yleinen 09:51

Merja Mäkisalo-Ropponen

Viime viikon puoluehallituksessa ei vielä tiedetty budjettiriihen tuloksia, joten keskustelussa pääpaino oli sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin päälinjauksissa. Nyt kun tiedämme hallituksen talousarvioesityksen, voidaan todeta, että vaihtoehtobudjetillemme on suuri tarve.

Vaikka hallitus perui päivähoitomaksuihin kohdistuneet leikkaussuunnitelmansa ja lupasi pienentää kaikkein pienituloisimpien perheiden maksuja, niin se ei riitä kumoamaan sitä tosiasiaa, että lapsiperheköyhyys on edelleen kasvussa. Heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys uhkaa myös syventyä ja pitkittyä. Hallitus lupasi keväällä, ettei uusia leikkauksia tule, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Aiempien päätösten johdosta lapsiperheiden arjen elämään vaikuttavat leikkaukset jatkuvat, koska ne tulevat vuosittain voimaan. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi myös palvelujen heikentyminen satuttaa eniten pienituloisia perheitä.

Lapsiperheköyhyyden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi aiomme vaihtoehtobudjetissamme korostaa Lauri Ihalaisen ja Tarja Filatovin pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelmassa esiin tuotuja toimenpiteitä. Hallituksen keinot eivät ole riittäviä, vaikka siellä joitakin hyviä asioita onkin. Erityisesti iloitsen siitä, että sosialidemokraattien ajama yli 60-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki hyväksyttiin. Vaikka lakiesitys hallituksen toimesta kulkee nyt nimikkeellä Lex Lindström, niin tosiasia on, että aloite tuli sosialidemokraateilta.

En voi olla ihmettelemättä talousarviossa mainittua jokaisen työttömän haastattelua kolmen kuukauden välein. Mikä merkitys tällä haastattelulla mahtaa olla? Olisin toivonut, että rutiininomaisten haastattelujen sijasta TE-toimistoihin tulisi lisää henkilökuntaa ohjaamaan, auttamaan ja tukemaan nuoria työnhakijoita. Tällä hetkellä tilanne on se, että nuoret joutuvat odottamaan henkilökohtaista palvelua jopa yli puoli vuotta.

Nuorisotyöttömyyden hoitoon tuomme vaihtoehtobudjetissamme uusia ratkaisumalleja. Nuorisotakuuta tarvitaan edelleen ja sitä tulee kehittää, eikä suinkaan ajaa alas, kuten hallitus näyttää tekevän. Onneksi hallitus lupaa lisäpanoksia etsivään nuorisotyöhön sosialidemokraattien esitysten mukaisesti. Puoluehallituksessa nimettiin nuorisotakuutyöryhmä, jonka tavoitteena on koota sosialidemokraattien esitys nuorisotyöttömyyden taittamiseksi. Erityisen huolestuttavaa on se, että nuorisotyöttömyys on pitkittymässä ja yli kolme kuukautta työttöminä olleita nuoria on yhä enemmän.

Työteliäs syksy puoluehallituksen pöydän ääressä jatkuu, sillä puoluekokousaloitteita on tullut yhteensä 206.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Puoluehallituksen jäsen

(Kirjoitus on julkaistu Viikko Pohjois-Karjala lehdessä 8.9.2016)