Tuula Väätäinen: Lisämääräraha päihteitä käyttävien äitien hoitoon on tarpeellinen

Yleinen 18:03

 Tuula Väätäinen: Lisämääräraha päihteitä käyttävien äitien hoitoon on tarpeellinen

 

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) on tyytyväinen eduskunnan valtionvarainvaliokunnan esitykseen kasvattaa hallituksen 1,5 milj. euron lisäysehdotusta päihdeäitien palveluihin 0,2 milj. eurolla. Toteutuessaan yhteensä 1,7 milj. euron lisämääräraha kohdennetaan ensi vuoden valtion budjetissa päihteitä käyttävien äitien hoitoon.

• Suomen ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää (SDP) perusti kansanedustajauransa ensimmäisinä vuosina ensikoteja aviottomille äideille ja heidän lapsilleen. Näitä jalanjälkiä seuraa Ensi- ja turvakotien liitto. Liitto ylläpitää Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Perustason palveluja tulee vahvistaa siten, että ne vastaavat aidosti mielenterveys ja päihdeongelmista kärsivien palvelutarpeisiin, kertoo Väätäinen.

• Päihdeongelmat koskettavat aina koko perhettä ja yhä useammin hoitoa ja apua tarvitsee koko perhe. Ensi- ja turvakotien päihdehoidon järjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksista. Meidän tulee varmistaa riittävän nopea avun piiriin pääsemisen ympäri Suomen. Lisäksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä tulee parantaa ja kynnystä hakeutua hoitoon madaltaa, sanoo Väätäinen.

 

Tuula Väätäinen
Kansanedustaja
050 511 3018

https://www.sttinfo.fi/tiedote/sdpn-kansanedustaja-tuula-vaatainen-lisamaararaha-paihteita-kayttavien-aitien-hoitoon-on-tarpeellinen?publisherId=66784162&releaseId=69871633&fbclid=IwAR2AMX7Qr5DVArSD9I8ghf7_Ic6D1W0MpOWKoF5KHZJwrGtL7rVvE19u0RE